Физика и астрономия за 11 клас. Профилирана подготовка - Христо Попов и колектив

Физика и астрономия за 11 клас. Профилирана подготовка
Автор: Христо Попов и колектив
Обем: 368 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-07-08
Нашата цена: 12.01 лв
 

Отговаря изцяло на приетите държавни образователни изисквания и на новата учебна програма по физика и астрономия за 11. клас - профилирана подготовка.

Предназначен е за ученици със задълбочени интереси към физиката и астрономията и към тяхното приложение в живота.

Представя основните физични знания, както и съвременните постижения на науката в увлекателна и достъпна форма, което е гаранция за по-пълното им осмисляне.

Онагледява най-важните явления, процеси, уреди и съоръжения чрез подходящи схеми, чертежи и богат снимков материал.

Предлага опити, задачи, упражнения и тестове, което дава възможност за реална оценка и самооценка на знанията на учениците.

Подпомага формирането на умения за самостоятелно придобиване на знания по физика и астрономия.

Способства за формирането на абстрактно мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели.