Балканите по - center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Балканите политикогеографски анализи. Втора книга
Автор: Стефан Карастоянов
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Климент Охридски "
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-08-29
Нашата цена: 5.37 лв
 

В системата на географските науки в многобройни научни школи твърде отдавна се включва политическата география и нейните две развиващи се направления: геополитика и геостратегия. В редица свои научни статии и студии проф.д-р Стефан Карастоянов развива в най-ново време основните регионални и национални проблеми, свързани и интерпретирани именно от гледна точка на политическата география.

Настоящето издание представлява сборник от седем научни статии, написани от проф. Карастоянов и публикувани в различни научни списания и книги. Сборникът е продължение на замислената и утвърждаваща се поредица от такива издания. Книга първа, под заглавие „География - геополитика", бе публикувана през 1992г. в от Университетско издателство „Св. Кл. Охридски". За разлика от това издание, в което са включени статии от различни български и чуждестранни автори, в представеното като „Книга втора" авторът е само един. В нея включените статии са резултат от многогодишната научно-творческа дейност на университетски професор, който има дръзновението още в самия край на тоталитарния режим да възроди българската политическа география, чието начало беше поставено в началото на XX в. от основоположника на националната ни географска научна школа академик професор Анастас Иширков. Не случайно в настоящия сборник първата студия е посветена на творчеството на този виден български учен. В тази студия проф. Карастоянов прави задълбочени изследвания на нашето географско наследство, като проследява и интерпретира цялото научно творчество на проф. Иширков.