Химия и опазване на околната среда за 11 клас. Профилирана подготовка - Георги Нейков и колектив

Химия и опазване на околната среда за 11 клас. Профилирана подготовка
Автор: Георги Нейков и колектив
Обем: 308 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-08-30
Нашата цена: 10.37 лв
 

Това е новият учебник по химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка в 11 клас. Той е съобразен с вашите познавателни възможности за по-задълбочено изучаване на предвиденото учебно съдържание според изискванията на МОН. Това съдържание обхваща учебния материал по обща, неорганична и аналитична химия, разпределен в три големи раздела: „Строеж на атома и периодична система", „Природа на химичната връзка" и „Химични елементи и техните съединения". Разгледаните в тях теми са директно или индиректно свързани с химичните аспекти на съвременните производства и проблема за опазване на околната среда.

Разлиствайки страниците на този учебник, вие ще разширите и задълбочите знанията си за строежа на веществото, а това ще ви позволи да използвате ценните представи за двойствената природа на електрона и строежа на електронната обвивка, да сравнявате атомните, хибридни и молекулни орбитали, да характеризирате и прогнозирате различните типове химични връзки и кристални решетки. Получените по-широки и задълбочени познания ще ви помогнат да разкривате и прилагате по-пълно връзката между строежа и свойствата на веществата (на макро- и микроравнище) при техните междумолекулни и химични взаимодействия, както и при образуването на комплексни съединения.

За системно и целенасочено осъществяване на самоконтрол във вашата учебнопознавателна дейност са предвидени четири обобщаващи теста.

Новият учебник по химия и опазване на околната среда интегрира две относително млади науки, обединили се за добруването и оцеляването на човечество.