Преразказвам и съчинявам. Помагало за 1 клас - Маргарита Цветанова и колектив

Преразказвам и съчинявам. Помагало за 1 клас
Автор: Маргарита Цветанова и колектив
Обем: 64 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Слово"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-09-04
Нашата цена: 2.28 лв
 

Учебното помагало „Преразказвам и съчинявам" съдържа примерни теми и методически насоки за работа по речевите дейности преразказване и съчиняване на текстове (устно и писмено), предвидени в новата учебна програма по български език и литература за първи клас.

Съдържанието е съобразено с изискванията на стандартите за езиково и литературно обучение. Помагалото е естествено продължение на задължителните теми от общообразователния минимум и съдейства за задълбочаване и усъвършенстване на придобитите знания и умения за преразказване на чужд текст и за създаване на собствени текстове по опори. В унисон със социокултурната насоченост на обучението по български език и литература то е разработено на основата на ситуационния подход. Целта му е да подпомогне повишаването на мотивацията и да стимулира интереса на първокласниците към словотворчески задачи. Изпълнението на задачите води до развитие на техните комуникативно-речеви умения, до адекватното им и функционално общуване в различни житейски ситуации. Текстовете за преразказ са съобразени с възрастовите особености, имат художествена стойност и възпитателно въздействие.

Прилагането на помагалото в учебно-възпитателния процес е в зависимост от възможностите на учениците и предпочитанията на учителите: може да се използва в часовете по задължителноизбираема подготовка, в часовете за самоподготовка или за индивидуална самостоятелна работа.

Предназначено е за ползване от учители, ученици, родители и студенти от специалността „Начална училищна педагогика".