География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка - П. Петров и колектив

География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка
Автор: П. Петров и колектив
Обем: 184 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-01
Нашата цена: 12.74 лв
 

В учебника са представени основните въпроси на географското положение, природата, населението, селищата и стопанството на България. В системата на общозадължителната подготовка по география в училище този курс е завършващ. Той се основава на усвоените в предходните класове географски знания и умения и има за цел да обогати представите и разбиранията Ви за географските особености на страната, в която живеете.

Учебното съдържание е групирано в четири основни раздела. В началото на всеки раздел са представени основните идеи на учебното съдържание, знанията и уменията, които трябва да усвоите при изучаването му. В първия раздел е разгледан природноресурсният потенциал на страната по природни компоненти и по природно-географски области. Вторият раздел е посветен на демографската ситуация и особеностите на държавно-политическото устройство. Третият раздел ви запознава с развитието, съвременното състояние и главните проблеми на националното стопанство. Четвъртият раздел акцентира върху териториалните различия в социално-икономическото развитие на страната. Отделните раздели са тясно свързани помежду си и постепенно изграждат картината на многопосочното взаимодействие между обществото и природата в географското пространство на България. Осмислянето на структурно-логическите връзки в учебното съдържание ще съдейства за успешното му овладяване и за превръщането му във важна съставна част на географската ви култура. Усвоените в обучението по география знания и умения са необходима предпоставка за успешно ориентиране в протичащите процеси и в стоящите за разрешаване сложни проблеми на съвременното обществено развитие в страната.