Информационни технологии за 9 клас. Задължителна подготовка - Красимир Манев, Нели Манева

Информационни технологии за 9 клас. Задължителна подготовка
Автор: Красимир Манев, Нели Манева
Обем: 152 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-07
Нашата цена: 4.59 лв
 

В първата част на учебника са изложени основните техники на работа в широко разпространените днес операционни системи с графичен (прозоречен) интерфейс. Втората и третата част запознават читателя с две от най-използвани-те приложни програми на Windows - текстообработващата програма MS Word и програмата за работа с електронни таблици MS Excel.

Материалът в учебника е разпределен в уроци. Преди началото на урока са дадени основните цели, до които изучаването на материала в урока трябва да доведе. Изложението в урока започва с теоретична част върху някаква тема, която се предполага, че ще бъде преподавана в час или която обучаваният трябва да прочете внимателно, ако използва учебника за самообучение. Теоретичната част завършва с резюме, в което накратко са формулирани основните знания, които читателят трябва да е усвоил. Когато съдържанието на урока предполага, изложението продължава с компютърна практика. В тази част на урока на обучаемия се предлагат подробни указания и съвети как да изпълни някои от процедурите, които са предмет на урока, или да използва наученото в урока, за да реши конкретна задача.

Урокът завършва с въпроси и задачи. В тази част са включени въпроси и задачи, за които се предполага, че обучаемите ще трябва да дадат отговор или намерят решение по време на дискусии в час. В тази част са включени и задачи, подобни на решените в „Компютърна практика", които обучаваният трябва да реши самостоятелно.