Информационни технологии за 10 клас. Задължителна подготовка - Красимир Манев, Нели Манева

Информационни технологии за 10 клас. Задължителна подготовка
Автор: Красимир Манев, Нели Манева
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-07
Нашата цена: 4.37 лв
 

Доколкото учебникът е продължение на съответното пособие за 9. клас, въпросът „Каква среда да се използва?" не е актуален. За да може да се продължи започнатото в 9. клас, всички илюстрации и практически упражнения и в този учебник са направени в рамките на операционната система MS Windows 98 и съответните на тази операционна система версии на използваните инструментални приложни програми.

Като резултат от обучението в 9. клас се предполага, че учениците, които използват този учебник, не просто познават графичния потребителски интерфейс на Windows, но и че си служат с лекота с него. Надяваме се, че учениците могат да използват клавиатурата за въвеждане на текстове и мишката за извършване на основните операции, предоставяни на потребителя от графичния интерфейс. Ще предполагаме също, че е овладяна техниката на създаване на нетекстови обекти - графики, таблици и т. н., както и интегрирането (вмъкване или свързване) на обекти създадени от едни приложни програми в обекти, създавани от други приложни програми. В случай, че някои от споменатите по-горе знания или умения не са овладени достатъчно добре, препоръчваме на читателя да направи съответните справки в учебника за 9. клас.

В първата част на учебника са изложени основните техники за създаване на често използваните днес в различни области на живота компютърни презентации. Втората част запознава читателя с основите на съвременните информационни системи и програмните средства за тяхното изграждане - системите за управление на бази от данни. Третата част е посветена на най-модерните приложения на съвременните компютри - работата в мрежа и мрежовите технологии. За примери и практически упражнения са използвани приложните програми MS Power Point, MS Access и MS Front Page на съпътстващия ОС Windows 98 пакет MS Office 97.