Информатика за 9 клас. Профилирана подготовка със С - Красимир Манев, Нели Манева

Информатика за 9 клас. Профилирана подготовка със С
Автор: Красимир Манев, Нели Манева
Обем: 368 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-07
Нашата цена: 10.05 лв
 

Настоящият учебник е предназначен за ученици от 9. клас на средните общообразователни училища, избрали информатиката за основен профилиращ предмет. Той покрива учебния материал, предвиден както в програмата за задължителна подготовка, така и за профилираната подготовка. За овладяване на материала няма да е достатъчно само четене на учебника. За да се постигне очакваният резултат, обучаващият се трябва да разполага с компютър и задължително да изпълни всички предписани практически упражнения.

В първите части, обхващащи материала от програмата за задължителна подготовка, читателят ще се запознае с необходимите математически понятия, с понятието алгоритъм и представянето на алгоритми с блок-схеми. Разгледана е историята на изобретяването на съвременните компютри и принципите на тяхната архитектура, предназначението на операционните системи и възможностите на широко разпространените днес операционни системи MS DOS и Windows.

Частта Програмиране, обхващаща материала от програмата за профилирана подготовка, може да бъде наречена още "Увод в програмирането". Читателят ще научи какво е език за програмиране, какво е програма и как една процедура, наричана обикновено алгоритъм, би могла да се „преведе" от някакъв близък на човека език на „разбираемия" за компютъра език за програмиране.

Целта на този учебник е след завършването на профилираната подготовка в 9. клас ученикът да знае добре един език за програмиране и да може да „превежда" алгоритми на този език. Ако в края на обучението ученикът може и да състави алгоритъм за неизвестна за него задача, това ще означава, че той не само е в състояние да завърши успешно профила информатика, но и да търси по-нататъшно развитие. Програмирането е основна дисциплина за профила Информатика. Без солидна подготовка по тази дисциплина е невъзможно успешното завършване на профила.