Биология и здравно образование за 10 клас. Профилирана подготовка - Мария Шишиньова и колектив

Биология и здравно образование за 10 клас. Профилирана подготовка
Автор: Мария Шишиньова и колектив
Обем: 116 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-23
Нашата цена: 9.17 лв
 

„Биология и здравно образование за 10. клас - профилирана подготовка" допълва учебника от същия авторски колектив за задължителна подготовка (3П) на учениците от 10. клас на СОУ и 11. клас на езиковите и профилираните гимназии.

В настоящото допълнение и в учебника за задължителна подготовка са разработени всички теми от програмата по биология и здравно образование за Второ равнище на Държавните образователни изисквания. Това дава възможност двете книжни тела да се използват за профилирана подготовка (ПП) по биология и здравно образование.

Темите от задължителната и от профилираната подготовка са представени в общо съдържание, като са разграничени цветово. Това ще ви ориентира за мястото на темите от настоящия учебник за ПП сред темите на учебника за ЗП. Уроците, разработени в настоящото допълнение, са номерирани последователно. За някои от уроците в учебника за ЗП са направени кратки допълнения, включващи понятията от учебното съдържание за второ равнище. Тези допълнения носят същите заглавия на темите от учебника за ЗП, като е/изписано допълнение.

В допълнението за профилирана подготовка към първия раздел -„Многоклетъчният организъм като мезосистема", са разработени подраздели „Тъкани" (растителни и животински) и „Органи, системи и основни жизнени процеси". Към под раздел „Размножаване, растеж и развитие" е допълнена темата „Размножаване и индивидуално развитие на растенията". В първи раздел са предложени три нови упражнения и седем теми за семинари.

Към раздела „Наследственост и изменчивост - основни свойства на организмите" са разработени нови теми и упражнения, които са необходими за покриване на стандартите от второ равнище. Раздел „Биологична еволюция" е обогатен с осем нови урока, за да се представи еволюцията на различните нива на организация на биологичната материя.

Всеки урок съдържа знания, които трябва да усвоите за успешното покриване на стандартите. Задължителните понятия са разграничени в рамка. На фон е откроено и краткото обобщение в края на всеки Урок.

Учебникът е богато илюстриран със схеми, с фотоснимки, графики и таблици. Много от илюстрациите носят допълнителна информация или онагледяват явления и закономерности. След всеки урок са поместени рубриките „Въпроси и задачи" и „За любознателните". С отговорите на въпросите и изпълнението на задачите ще проверите дали сте усвоили общообразователния минимум. Рубриката „За любознателните" съдържа допълнителна информация за изучаваните обекти и процеси.

В края на учебника има речник, който допълва понятията, използвани в учебника за ЗП.