В света на природата. Образователно направление "Орие - center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

В света на природата. Образователно направление "Ориентиране в природния свят". 3-7 години
Автор: Димитър Гюров
Обем: 32 стр.
Формат в мм.: 205х260
Издател: ИК "Анубис "
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-23
Нашата цена: 2.73 лв
 

„В света на природата" е опит за доближаване до детското светоусещане при откриването на природата и има профилирана педагогическа насоченост - подпомага хуманната ни мисия на педагози и родители да установим постиженията на децата от 3-7-годишна възраст при израстването им като ценители на естествената природна среда. Още по-целенасочено в професионален план тя е усилие и отговорност да се осигури за масовата практика съответният инструментариум за културно-образователното направление „Ориентиране в природата" в Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. „В света на природата" представя система от образователните ядра „Животински свят", „Растителен свят", „Естествена физическа среда и природни явления" и свързаните с тях образователни критерии, изразени в представи, умения и отношение към света на природата; предлага икономични механизми за регистриране и оценяване на детските постижения вътре в рамките на всяко ядро и по отношение на екологичната култура като цяло в предучилищната подготовка; гарантира вербални, невербални и практически начини на решаването на игровите и познавателните задачи във възрастов план, като отчита и проявите на уникалност при изразяване и регистриране опита на всяко дете.

Към детската книжка има указание за обработване и оценяване на резултатите от съответните оценъчни упражнения, предназначено за родители и учители.