Основи на управлението - Анастасия Станчева

Основи на управлението
Автор: Анастасия Станчева
Обем: 448 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-12-05
Нашата цена: 13.65 лв
 

Това е учебно помагало по "Основи на управлението" - дисциплина, която се изучава в началните курсове на университетски специалности като "Стопанско управление", "Маркетинг", "Финанси", "Икономика".

Помагалото съдържа наистина "основи" - онези теми, чрез които да се създаде и добие обобщена, но и цялостна, картина за управленската дейност във фирмите. Разбира се, като всяка обобщена картина, и тази е изчистена от детайлите - тях оставяме за специалните учебни дисциплини.

Съдържанието на помагалото - като теми и последователност на темите - съответства на учебните програми за дисциплината.

Структурата на книгата е съобразена с основното й предназначение - да помогне при подготовката на читателя. Затова за всяка от темите са разработени в взаимно свързани части:

- в първата са дефинирани целите на обучението по темата;

- във втората част в сбит вид е представено учебното й съдържание - основни дефиниции, класификации, принципи, модели. Стремежът ми е да ориентирам читателя за основното, най-често срещаното по тази тема. Това, все пак, е само най-утвърденото, но в никакъв случай не е цялостно изложение по темата;

- третата част е оформена като христоматия - в нея са съсредоточени публикации на най-именитите автори в областта. Постарах се да подбера онези техни разработки, чрез които придобиха международна и световна известност;

- в четвъртата част са зададени допълнителни въпроси, които не са получили пряк отговор в текста;

- петата част е примерен тест;

- шестата част съдържа казус (за самостоятелна работа или за разработване по време на упражнение).