Физика и астрономия 10 клас. Механика - Кръстю Иванов и колектив

Физика и астрономия 10 клас. Механика
Автор: Кръстю Иванов и колектив
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Педагог 6"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-12-09
Нашата цена: 4.91 лв
 

Това учебно пособие по механика е предназначено за учениците, които изучават ЗИП по физика и астрономия в Х или в XI клас и се обучават в профилирани паралелки, в които физиката не е първи профилиращ предмет, или в непрофилирани паралелки. Учебното съдържание съответства на държавните образователни изисквания за второ равнище, но е поднесено достъпно за учениците. Обучението по това пособие може да се провежда успешно, в случай че за ЗИП по физика се отделят от 1 до 3 часа седмично в Х или в XI клас.

Теоретичният материал е разработен в 30 теми, които покриват разделите "Кинематика", "Динамика", "Работа и механична енергия", "Равновесие и движение на твърдо тяло", "Флуиди" и "Специална теория на относителността". За решаване на задачи са разработени 5 теми, а предложените лабораторни упражнения са 6. В пособието се използват усвоените от учениците математически знания.

Акцентът в пособието е поставен върху изясняване на основните физични величини, зависимости и закони в механиката, както и върху идеите в класическата и релативистката механика. Обръща се сериозно внимание на практическото значение и приложение на механиката. Подробно решените разнообразни задачи ще помогнат за изграждането на необходимите практически умения за решаване на задачи по механика. За това допринася и предложеният и прилаган алгоритъм.

Лабораторният практикум включва интересни и важни за механиката задачи, чрез които се формират практически умения за изследване на физични процеси и явления. Разработените лабораторни упражнения могат да се проведат във всяко средно училище, защото не изискват специално оборудване.

Използването на това учебно пособие по механика ще осигури знания и практически умения у учениците, необходими за разбирането на основните идеи и закони в механиката и умелото им използване по време на зрелостни и конкурсни изпити.