Правописен речник на българския език - Димитър Попов и колектив

Правописен речник на българския език
Автор: Димитър Попов и колектив
Обем: 808 стр.
Формат в мм.: 125х170
Издател: ИК "Наука и изкуство"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2003-05-27
Нашата цена: 20.02 лв
 

Правописният речник на българския език е ценно помагало за всички, които ползват този език - както българи, така и чужденци. В сравнение с другите правописни речници нашият речник има редица предимства и нови моменти, които улесняват потребителите.

Той е първият лексикографски продукт от този вид, базиран на езиков материал от голям електронен корпус. Електронният корпус е изграден към проекта Бултрибанк и представлява масив от текстове, съдържащи 72 милиона словоупотреби. Текстовете отразяват тенденциите в развитието на българския език в последните 4-5 години и покриват широк диапазон от жанрове и стилове. По този начин в речника са включени най-често употребяваните и новите активни думи в съвременния език, като са пресети чуждиците и нежелателните употреби. Избегнати са също редките, остарелите и диалектните думи. Разбира се, някои такива думи са допуснати поради широката си употреба. Важен момент е, че честотата на словните единици не е оценявана субективно, а по статистически критерий. Подобен начин за изграждане на речници е възприет и за други езици, като например речниците COBUILD за английския език, които са направени на базата на корпуса Bank of English.

Речникът дава структурирана експлицитна информация за граматичните характеристики на всички думи, което разширява възможностите за ползването му и по посока на граматиката и семантиката на лексикалната единица.

В речника са отразени най-новите промени в правописната норма на българския език. Предложени са списъци на някои думи с особен правопис - лексикални и графически съкращения, думи с разделно писане, имена.