Microsoft ASP.NET Професионални проекти - Херш Базин

Microsoft ASP.NET Професионални проекти
Автор: Херш Базин
Обем: 560 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Duo Design"
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-06-23
Нашата цена: 17.20 лв
 

Използвайте ASP.NET за създаване на истински професионални приложения

С пет подробно разгледани проекта, "Microsoft ASP.NET Професионални проекти" е вашият ключ към овладяване на силата на ASP.NET. Всеки един проект разглежда специфични концепции и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате за професионални цели.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРСОНАЛЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР

Започвайки с продукт от вида клиент-сървър, ще изградите Персонален Финансов Мениджър, подобен на Quicken или Microsoft Money, и ще го приспособите за използване в Web. Когато приключите, ще имате качествена счетоводна програма, която ще поддържа движение по сметки и подробности за транзакции и ще съставя пробен балансов отчет.

СЪЗДАВАНЕ ИА ОБЩА УСЛУГА ЗА ДОСТЪП ДО БАЗА ОТ ДАННИ

Използвайки ASP.NET и Web услугите, ще можете да проектирате приложения, които изпращат и получават данни през Интернет и HTTP. Ще изградите обща услуга за достъп до база от данни, която ще взаимодейства с всяка база данни и ще може да бъде използвана с приложения, създадени с Visual Basic .NET, C# или ASP.NET. След като завършите този проект, ще го внедрите в Персоналния Финансов Мениджър.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАР

Ще създадете система за управление на инвентар, която предоставя информация за управление и баланси за наличности и ще я приспособите за използване в Web. Разработеното приложение ще използва създадената услуга за достъп до база данни, както и различни съхранени процедури и тригери.

РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМПОНЕНТ

Ще разработите потребителски компонент GenEditAdd, който ще може да се използва за въвеждане или актуализиране на промените в база от данни, разширявайки функционалността на компонента DataGrid. Ще добавите няколко възможности, като генериране на колони с падащ списък, колони само за четене, колони със задължителни полета, задаване на описателни имена на колоните и присвояване на съхранени процедури за обслужване на въвежданията и актуализациите.

ОВЛАДЯВАНЕ НА РАЗВОЙНИТЕ СРЕДСТВА НА VISUAL STUDIO .NET

Ще започнете с преглед на най-важните възможности на Visual Studio .NET, наблягайки на различните налични помощници, инструменти и компоненти. Ще разработите и използвате Web услуги с Visual Studio .NET.