Кръгът "Мисъл". Кореспонденция - Съст. Цочо Билярски

Кръгът "Мисъл". Кореспонденция
Автор: Съст. Цочо Билярски
Обем: 196 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Синева"
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-07-15
Нашата цена: 4.10 лв
 

Книгата не е в наличност
Над литературния кръг „Мисъл" все още витае някаква тайнственост, макар че за него може да се прочете във всеки учебник по история на българската литература и в енциклопедичните справочници. Събраните съчинения на П. К. Яворов, П. П. Славейков и П. Ю. Тодоров са публикувани неколкократно, но едва през последните години започна издаването на съчиненията на д-р Кр. Кръстев, ученият и творецът около когото се върти този кръг и около редактираното от него списание „Мисъл". В поредицата „Български критици" бе отпечатан един том с негови етюди, критики, рецензии, под редакцията и с предговор на Любен Георгиев. Излязоха от печат два тома Съчинения на д-р Кръстев подготвени за печат от Любомир Стаматов и Симеон Янев. Първият том е с три предговора - един общ от двамата съставители, един от Л. Стаматов „Д-р Кръстьо Кръстев - човекът и критикът" и един от С. Янев „Необузданият доктор Кръстев и литературноисторическият смисъл на една критика". Вторият том е само с предговор на Л. Стаматов „Критик на своето време". Тези два тома са част от замислен тритомник с творчеството на бележития критик. Съставителите никъде не споменават, че имат намерение да публикуват и архивното наследство на д-р Кръстев, а до ден днешен такава публикация все още не съществува. По такъв начин нашата история на литературата остава длъжник на водача на кръга „Мисъл" и се получава парадокса, че творчеството и архивното наследство на останалите трима членове на кръга е публикувано вече неколкократно, въпреки, че все още има какво да бъде открито в нашите архиви и музеи.