Основи на атмосферната физика. Обща метеорология - Стойчо Панчев

Основи на атмосферната физика. Обща метеорология
Автор: Стойчо Панчев
Обем: 234 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-06-22
Нашата цена: 7.68 лв
 

Атмосферата на нашата планета е най-интернационалният от жизненоважните фактори за хората. Тя принадлежи на всички и не признава никакви граници. Затова всеки трябва да знае нещо за нея и всички заедно да я пазят сега и в бъдеще. Неслучаино тя е обект на изучаване от различни гледни точки — географска, химическа, агроекологична, биомедицинска, физико-математическа и др. Това е довело до възникване и развитие на множество клонове в обобщаващата наука за атмосферата — метеорологията. Всеки от клоновете на метеорологията има свои специфични методи и средства на изследване, както и приложни или други цели, а всички заедно допринасят за възможно най-пълното опознаване на атмосферата и нейното влияние в различни аспекти.
В настоящата книга са изложени основите на физиката на атмосферата — най-плодоносния подход към разбиране същността на процесите и явленията във въздушния океан, наречен атмосфера, към който безусловно са приложими общите закони на класическата физика. Това предполага интерес към съдържанието от широк кръг читатели.

Доколкото университетското образование по метеорология у нас (както и по света) започва с един общ (уводен) курс лекции, който представя различни дялове на метеорологията, развивани след това в специални лекционни курсове, то книгата е предназначена и за учебник по обща метеорология за бакалавърската степен на студенти по физико-математически, инженерни и други сродни специалности.