По следите на знак Тангра. Българският произход на руската и на турската държавност - Васил Томов

По следите на знак Тангра. Българският произход на руската и на турската държавност
Автор: Васил Томов
Обем: 127 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "ЗИМЕК-99/ДБ Мт"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-02-27
Нашата цена: 6.37 лв
 

Изследването се осъществява от позициите на Мирогледна Система на Бъдещето. Обосновава се, че древните Български Знаци като разновидности на Знак „Тангра" са изконно български и съответстват на българската същност.
Съпоставянето на княжеските знаци на Великите Киевски Кня-зе с Българските Знаци показва съвпадение, което свидетелства за българския произход на Рюрик и на Рюриковичи. По аналогичен начин стои въпросът и при турците. При съвременните турци се е за-пазил терминът „Гьок Тюрк”, оригинално „Кьок Тюрк”, който се превежда като „божествени или небесни тюрки" и се отнася до техните предци — Огуз и Огузите. А основната част от родовите (владетелските) знаци на Огузите съвпадат с Българските Знаци, което свидетелства за техния български произход.
Разгледани са някои паралели в отношенията между руското и българското, и между турското и българското.
Изследването е свързано с монографията Тангра - знак на българите и цели да покаже, че съвременната ситуация в България би следвало да се разглежда като продължение на миналото, а в настоящето се формира бъдещето, което предоставя на всеки българин право за свободен избор.
Предлага се практическа възможност за използване на Силата на Знак „Тангра".