Призракът на свободата - BÔ YIN RÂ

Призракът на свободата
Автор: BÔ YIN RÂ
Обем: 204 стр.
Формат в мм.: 120х180
Издател: ИК "Ирис-95"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-05-08
Нашата цена: 3.96 лв
 

Издадена: 08/2000, ІІ изд.

С тази книга Bô Yin Râ предлага един социално-етичен поучителен текст, който въз основа на дадените във вечния Дух основни принципи осветлява преди всичко сферите на обществения живот, държавата, икономиката, религията и науката. Отрича се не истинската свобода, която се проявява винаги в ясна и определена, устойчива форма, а карикатурата на “безграничната” свобода, откъсната от осъзнатата Необходимост (Ананке), от установения порядък на Всемира. Непрекъснато се убеждаваме до колко нищета и страдания води необузданата фантазия във всички тези области.
Подобно на всички книги от Bô Yin Râ, “Призракът на свободата” също сочи пътя към Първоосновата на всяко човешко битие, където единствено става възможна истинската свобода, съобразена с Необходимостта и със законите на вечната Действителност. Който съумее да вникне без предубеждение в съветите на тази книга, ще узнае как да постигне действителна свобода.