Битие и време - Мартин Хайдегер

Битие и време
Автор: Мартин Хайдегер
Обем: 368 стр.
Формат в мм.: 175х245
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Твърда подвързия
Дата на включване: 2005-08-29
Нашата цена: 23.04 лв
 

Книгата не е в наличност
Книгата има за цел, а отчасти и за постигнат резултат, преориентацията на философското мислене на XX век.
В нея съществуването на човека е преосмисляно в двойния кадър на „светово"-то и „исторично"-то. Парадоксалната взаимо-свързаност на загадките Битие и Време в една единствена — тази на човешката екзистенция — съставлява обаянието на тази творба.

ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА КЪМ СЕДМОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1953 ГОДИНА
Съчинението «Битие и време» се появи за първи път през пролетта на 1927 година в издавания от Е. Хусерл Годишник за философия и феноменологично проучване, т. VIII и същевременно като самостоятелна книга.
Настоящата нова препечатка, която се явява седмо издание, е без промени в текста, но пък е прегледана наново с оглед на цитатите и пунктуацията. Номерата на страниците на новата препечатка отговарят без ни най-малки отклонения на по-раншните издания.
Привежданото в досегашните издания обозначение «Първа половина» е зачеркнато. Втората половина вече, след четвърт век, не може да бъде прибавяна, без да бъде представена поновому първата. Междувпрочем, и днес нейният път все още остава необходим, ако въпросът за битието трябва да движи съществуването ни.
Относно разясняването на този въпрос бихме могли да препратим към брошурата «Въведение в метафизиката», излизаща от печат в същото издателство едновременно с това ново издание. Тя съдържа текста на една лекция, изнесена през летния семестър на 1935 година.