География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти - С. Дерменджиева и колектив

География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти
Автор: С. Дерменджиева и колектив
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-10-06
Нашата цена: 6.02 лв
 

Помагало в съответствие с утвърдената от МОН учебна програма
Тестовете са обособени по раздели: Европа, Балкански полуостров, България. Включват понятията, задължителни според учебната програма и спомагат за по-доброто им усвояване.

Въпросите са с различен характер на задаване:

за заместване (географска диктовка),

с изборен отговор – положителен или отрицателен,

със свободен отговор,

с асоциативен отговор,

с изборни отговори за съотнасяне, за заместване (допуснати грешки и редактиране), за разпознаване на географски обект.

Въпросите са с различна степен на трудност. Възможни са собствени комбинации, приложими при различни училища, региони и ученици.

Предложени са тестове за тематичен контрол, подходящи за обобщителни уроци. Приложена е скала за оценяване на базата на анализ на различните по трудност въпроси и изискванията на програмата за знания, умения и отношения, задължителни за усвояване от учениците.

Ключът с отговори дава възможност за самоподготовка и самооценка на знанията от учениците.