Управление на качеството в здравеопазването - И. Чобанянева, А. Димова

Управление на качеството в здравеопазването
Автор: И. Чобанянева, А. Димова
Обем: 176 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-11-21
Нашата цена: 9.10 лв
 

Настоящото учебно издание "Управление на качеството в здравеопазването" съдържа съвременните принципи, подходи и концепции за управление на качеството. В него се предлага алгоритъм за оценка па качеството в здравеопазването, методически указания за разработване и внедряване на система за управление на качеството, статистическите и специфични методи и средства за контрол, осигуряване и подобряване на качеството в здравеопазването, подходящи способи за определяне на конкурентоспособноста и за намиране на възможности за нейното повишаване.
Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Здравен мениджмънт" в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов " - Варна. Той може да се използва и от студентите от аналогични специалности в други университети. Нарасналият интерес на здравните организации към проблемите на качеството го прави подходящ и за професионалистите от практиката в областта на здравеопазването, както и за следдипломното обучение и докторантите по здравен мениджмънт.