Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми - Стефан Куцаров

Електронни схеми. Том 3. Цифрови интегрални схеми
Автор: Стефан Куцаров
Обем: 424 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-02-21
Нашата цена: 9.10 лв
 

В началото на настоящия трети том на четиритомната поредица „Електронни схеми" са дадени сведения за булевата алгебра, числовите системи и логичните нива, използвани в цифровата електроника. Разгледани са технологичните разновидности на цифровите интегрални схеми. Основно внимание е отделено на логическите елементи, комбинационните логически схеми, тригерите, регистрите, броячите, мулти-вибраторите и паметите. Дадени са сведения и за аритметичните устройства и основните видове процесори. Изложението е подкрепено с каталожни данни на цифрови интегрални схеми, числени примери, решени задачи и задачи за самостоятелна работа, които позволяват пълноценно усвояване на изложения материал.
Темповете на развитие на цифровата електроника са значително по-бързи от тези в много други области, включително издателската дейност. Това не позволява в една книга да бъдат отразявани най-новите постижения, но дадените тук принципи представляват добра основа за самостоятелното им овладяване.