Латинско-български речник на юридически термини и сентенции - Георги Хр. Георгиев

Латинско-български речник на юридически термини и сентенции
Автор: Георги Хр. Георгиев
Обем: 176 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-08-10
Нашата цена: 9.10 лв
 

Римското право надживя не само Римската империя, но и хилядолетията. То остави дълбока диря в развитието на световното право. Много от неговите институти и днес „живеят" в правните системи на народите. Затова може да се каже, че римското право е не само история, а до голяма степен и настояще. Това обуславя и ползата от неговото изучаване.
Римското право остави и своята терминология, която стана универсална. В съвременния език са запазени много от неговите понятия и термини. А юридическите сентенции на римляните и днес удивляват със своята мъдрост и дълбочина. Тяхното ползване украсява не само съдебните речи.
Предлаганият речник се състои от два раздела: юридически термини и юридически сентенции и изрази. Преводът на сентенциите и изразите е не буквален, а смислов, за да бъде по-ясно тяхното съдържание. Заглавията са подредени - както във всеки речник - по азбучен ред. На всяко от тях е дадена и българската транскрипция.
Речникът е предназначен не само за тези, които изучават римско право, дори не толкова за юристи. Запознаването с него ще помогне за разширяване правната култура на гражданите и за обогатяване на техния език, тъй като много от термините, сентенциите и изразите се употребяват не само в юридическия, но и във всекидневния език.