Моливко. Родна реч 5-6 години - Веселина Петрова

Моливко. Родна реч 5-6 години
Автор: Веселина Петрова
Обем: 96 стр.
Формат в мм.: 205х265
Издател: ИК "Слово"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-10-06
Нашата цена: 3.64 лв
 

Третата книжка от поредицата е адресирана към пет-шестгодишните деца. Тя отговаря на Държавните стандарти за подготвителната група в детската градина по образователните направления „Български език" и „Художествена информация и литература за деца."
С тази учебна книжка пет-шестгодишното дете ще обогати представите си за устната реч и ще опознае най-общо нейната писмена форма чрез занимателни игри с дейностите слушане с разбиране, говорене и четене, писане. То не само ще преживее приятни мигове, като общува с нея, но и ще успее:
Правилно да разбира предложената за обсъждане тема, да слуша въпроси по нея и да съставя съдържателни отговори.
Бързо и точно да подбира подходящи думи, за да изразява своето отношение към събеседниците си.
Внимателно да разглежда картинки, илюстрации, рисунки и да преразказва или разказва по тях.
Да споделя впечатления, да разказва спомени, да съчинява.
Да възприема стихотворения и да ги учи наизуст.
Да слуша и разбира приказки, разкази, като ги преразказва или прилага идеи от тях в театрализирани игри.
Да построява прости и прости разширени изречения. Да се включва при продължаване на сложни съставни и сложни съчинени изречения.
Да разбира и спазва правила за съгласуване на думите по род и число в словосъчетания и изречения.
Да разпознава и да съобразява смисъла на глаголите в сегашно, минало и бъдеше време.
Да разбира многозначността на думите и правилно да употребява синоними: да подбира антоними и омоними.

Помогнете на детето правилно да се ориентира в звуковите и звуково-буквените отношения, като спазвате следните изисквания:
• Търсете звука в дума, за да може детето правилно да го възприеме.
• Избирайте думи, в които звукът се намира в различна позиция - в началото, в средата, в края на думата.
• Изговаряйте продължително звука, а не неговото название (р-р-р, л-л-л и т.н.).
• Учете детето да различава гласните и съгласните звукове.
• Представяйте буквата в игра и винаги уточнявайте звуково-буквеното отношение.
• Поощрявайте детето точно да запомня буквата, като правилно разполага нейните части.
• Използвайте игрите със звуковете и буквите им за уточняване на пространствените представи на детето.
• Уточнявайте смисъла на звуково-буквените отношения в игри за опознаване на четенето и писането.
Авторката