Моливко в страната математика 5-6 години - Дарина Гълъбова

Моливко в страната математика 5-6 години
Автор: Дарина Гълъбова
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 205х265
Издател: ИК "Слово"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-10-06
Нашата цена: 3.19 лв
 

Групи и поредици
Височина, дължина, дебелина
Сериационно подреждане
Еднакви, различни,равни
Забавни поредици
Групиране. Моделиране с жетони
Местоположение. Посоки
Числата нула, едно, две. Броене
Сравняване и моделиране
Числото три и говорещите картинки
Броене и номериране до три
Триъгълник
Числото четири и знаци за забрана
Количествено и поредно броене до четири
Цветни стрелки и пътечки
Говорещи стрелки: Това е моето
Пет. Петица
Знаците >, <
Забавни цифри и къщи
Количествено и поредно броене
Числови отношения
Сравняване чрез знаците =, >, <
Моделиране на количества до пет
Дължина. Измерване с лентичка
Височина и ширина
Правоъгълник, страни, върхове
Мрежи — колони и редици
Броене и измерване до шест
Разпознаване, броене, моделиране
Седмицата в света на приказките
Поредно броене до седем
Броене и сравняване до осем
Течности. Сравняване на резултати
Девет. Броене и сравняване
Ограждане на групи
Групиране по различни начини
Моделиране чрез знаци и стрелки
Числата нула и десет при птиците
Поредно броене до десет
Игри с часовници,касички, везни
Разделяне по различни начини
Житейски ситуации. Плюс, минус
Моделиране на сбор и разлика
Разказване с числа. Задаване на въпрос Весел празник на фигурите и числата