Солфеж и теория на музикално-изразните елементи за 11.-12. клас. Профилирана подготовка - Ели Атанасова; Маргарита Русева и Емил Струнджев

Солфеж и теория на музикално-изразните елементи за 11.-12. клас. Профилирана подготовка
Автор: Ели Атанасова; Маргарита Русева и Емил Струнджев
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-24
Нашата цена: 13.10 лв
 

Авторите на учебното помагало

са учители с дългогодишна практика и доказани успехи при обучението на ученици от паралелки с профил "Музика". Ем. Струнджев е и автор на много песни за деца.

• Учебното помагало "Солфеж и теория на музикално-изразните елементи" за 11. и 12. клас е продължение на помагалото за 9. и 10. клас и е единственото специализирано издание за паралелките с профил "Музика".

• Работата с помагалото осигурява постигането на целите и очакваните резултати от обучението в профила, формулирани в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание. Включени са солфежи и теми от музикални произведения, музикални диктовки в равноделни и неравноделни размери, лек двуглас за изпълнение и записване с анализ на хармоничното движение, музикални примери за анализиране на ладови структури и ладови функции, за възприемане на хармонията като изразно средство в музиката.

• Помагалото осигурява вътрешнопредметни връзки с обучението по музикален анализ, хорова практика и пиано. Учебното съдържание е организирано в няколко раздела. Солфежите с акомпанимент и песните разнообразяват дейностите при изграждане на усета за многогласие, хармоничен анализ на ладовите функции, както и изграждането на практически умения за едновременно свирене и пеене. Песенният репертоар подпомага работата в часовете по хорова практика.

• Музикалните диктовки са предназначени както за обучението в часовете, така и за самостоятелна работа у дома или в групи от 2-3 ученици.

Учениците, които ще кандидатстват във висши училища с приемни изпити по музика, имат възможност да се подготвят с помощта на раздела "Контрол и самоконтрол" чрез теоретичните и слуховите тестове. Искрено се надяваме, че подбраният учебен материал в резултат на дългогодишната практика на авторите ще е в помощ на учениците и учителите за постигането на по-задълбочени знания и умения за разбиране на изкуството музика.