Речник на немски и български пословици - Руска Симеонова

Речник на немски и български пословици
Автор: Руска Симеонова
Обем: 280 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-24
Нашата цена: 7.53 лв
 

Предлаганият речник на немски и български пословици съпоставя пословици, поговорки, сентенции и крилати фрази, изобщо мъдрите творения на народната мисъл, и разкрива ролята им в изграждането на народното знание за света, за обществото и нравите. Едновременно с това речникът доказва, че те са успешно приложими в процеса на чуждоезиковото обучение. Характерни за пословиците са лаконичната синтактична структура и дълбокото мъдро или поучително значение, обикновено съчетани с впечатляваща образност на текста. Това ги прави лесни за заучаване и усвояване и обогатява лексиката и граматичните изразни средства на изучаващите чуждия език. Овладяването им позволява да се установят не само специфични особености на всеки от двата езика, които хвърлят светлина върху културноисторическото развитие на двата народа, върху своеобразието на народната психология, но е интересно и в съпоставителен план – разкрива връзките и взаимоотношенията между мисълта и езиковото є изразяване.Предлаганият набор-речник от пословици в съпоставителен план немски/български език е подходящ за изучаващите немски език в профилираните паралелки, за преподаватели и студенти с интереси в областта на фразеологията.