Биология и здравно образование за 12. клас. Профилирана подготовка - Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова

Биология и здравно образование за 12. клас. Профилирана подготовка
Автор: Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова
Обем: 272 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-24
Нашата цена: 20.75 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-679-15/08/2002г.

Учебникът е написан в съответствие с новата учебна програма за 12. Клас и държавните образователни изисквания, утвърдени от МОН. Учебното съдържание включва разделите: Равнища на организация на живата материя и тяхната еволюция; Организъм и среда; Популации, съобщества, екосистеми; Биосфера; Антропогенно въздействие върху биосферата и опазване на природните ресурси; Човек, биосфера и опазване на природната среда. Съобразен е със съвременните научни постижения в биологията. Разгледан е въпросът за международното сътрудничество при опазване на природата. Посочени са международните природозащитни конвенции и основните директиви на Европейския Съюз, съдействащи за опазване на околната среда и биологичното разнообразие на Европа, както и стратегия и глобални перспективи за устойчиво развитие.
Особено ценен е за подготовка на зрелостен изпит и успешно участие в кандидатстудентски конкурси по биология.