Физика и астрономия за 12. клас. Профилирана подготовка - Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев, Валери Голев, Драгия Иванов

Физика и астрономия за 12. клас. Профилирана подготовка
Автор: Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев, Валери Голев, Драгия Иванов
Обем: 336 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-24
Нашата цена: 9.83 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-595-14/08/2002г.

Отговаря изцяло на приетите държавни образователни изисквания и на новата учебна програма по Физика и астрономия за 12. клас - профилирана подготовка.
Доизгражда знанията на учениците с изявени интереси към физиката и астрономията и към приложението им в живота, така че те придобиват по-пълна представа за заобикалящия ни свят. Представя основните знания, както и последните постижения на физиката и астрономията в достъпна и увлекателна форма. Което способства за по-пълното им осмисляне. Засилва интереса на учениците към предмета чрез богат илюстративен материал.
Предлага опити, задачи и упражнения, което дава възможност за реална оценка и самооценка на знанията на учениците. Подпомага формирането на умения за самостоятелно придобиване на знания по физика и астрономия. Способства за формирането на физичен начин на мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели.