Българските средновековни монети - Стоян Авдев

Българските средновековни монети
Автор: Стоян Авдев
Обем: 250 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "Бесике"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-08-13
Нашата цена: 22.75 лв
 

Книгата не е в наличност
В книгата са описани, датирани, идентифицирани и класифицирани всички български монети от XIII и XIV в. Хронологически са подредени 82 монетни типа, сечени от девет български царе и четирима самостоятелни владетели в седем различни номинала: перпери, стамини, аспри, грошове, асариони, торнезета и фолари. Описанията на отделните типове са съобразени с правилата, установени в православния канон. Текстът е илюстриран със снимки на представителни екземпляри от всички монетни типове и някои техни варианти.
Новост в българската нумизматика са описаните за пър ви няколко редки и неизвестни досега монети на цар Константин Асен, цар Иван Александър и цар Иван Срацимир. Други монети са прекласирани към цар Тодор Светослав, цар Иван Александър, цар Михаил Асен, цар Иван Шишман и деспот Йоан Тертер. Уточнени са многобройни детайли в описанията и датировките. Специално внимание е отделено на българските приноси в православното монетосечене на Балканите. Посочено е и чуждото влияние при избора на монетните системи и иконографските типове.
От така систематизирания нумизматичен материал е извлечена уникална историческа информация за малко познати събития и личности от XIII и XIV век.