ЛИТЕРАТУРА за 6. клас - Мария Димитрова Герджикова, Олга Ставрева Попова, Стоймира Георгиева Стоилова

ЛИТЕРАТУРА за 6. клас
Автор: Мария Димитрова Герджикова, Олга Ставрева Попова, Стоймира Георгиева Стоилова
Обем: 192 стр.
Формат в мм.: 170х250
Издател: ИК "Булвест"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-03
Нашата цена: 18.88 лв
 

Учебникът по литература за 6. клас следва концепцията, заложена в учебника за 5. клас. Разработени са рубрики, които са замислени и реализирани в строга зависимост помежду си и имат задача да организират заедно с художествения текст една урочна единица.

Разширени са целите и задачите на литературното образование в 6. клас и по тази причина рубриките са увеличени с две нови. В центъра стоят въпросите и задачите, които организират работата върху художествения текст. Те са подредени в логична зависимост и винаги следват една основна тема. Тя не се обявява, но има свързваща роля. Така на емпирично равнище учениците се научават да осъзнават взаимозависимостите между твърденията и аргументите към тях.

Понятията от теория на литературата се изясняват „попътно“, без да се откъсват от живата тъкан на художествения текст. Голямата амбиция на авторите е да не допуснат в учебника по литература за 6. клас учениците да срещнат въпроси, задачи, понятия, с които сами да не могат да се справят, като се опират на знанията, които им подават рубриките. Затова езикът в тях е напълно достъпен за шестокласниците.

Понятията в рубриката „Да знаем!“ са изяснени кратко и ясно, за да бъдат лесно разбрани и запомнени. Рубриката „Да помним!“ има за цел в синтезиран вид да поднесе и да упражни знанията, за да бъдат превърнати те в умения. По тази причина, когато дадено понятие или явление се срещне в нов текст, в рубриката „Да помним!“ към него отново се насочва вниманието на учениците. Този подход води и до въвеждането на нова рубрика – „Да припомним наученото!“.

Тя хвърля мост към изученото в 5. клас. Така учениците имат източник, който им припомня това, което може да са забравили. В другата нова рубрика „Да прочетем с по-знаещите!“ се представят мнения и оценки на литературни критици и изследователи с достъпен за шестокласниците език.

Тази рубрика е тясно свързана с рубриката „Въпроси и задачи“, в която към края на учебната година се внасят кратки мнения на литературоведи.