Изобразително изкуство за 6. клас - Доц. д-р Петер Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Г. Димитров, Галя Страшилова

Изобразително изкуство за 6. клас
Автор: Доц. д-р Петер Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Г. Димитров, Галя Страшилова
Обем: 146 стр.
Формат в мм.: 190х280
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 12.13 лв
 

Учебникът съдържа 30 теми, обединени в 12 раздела и отговарящи точно на последователността в зададената от МОН учебна програма за 6. клас. Темите обхващат четирите ядра на учебно съдържание:
Зрително възприятие и фантазия;
Изразни средства на визуалния образ;
Система от средства за визуална информация и комуникация;
Структура на художествената творба.
Включени са също входяща и изходяща диагностика, Биографичен речник на художниците, Илюстриран речник на термините и понятията.

Акценти на съдържанието:

Всяка тема съдържа въвеждаща информация, информация за нови знания, въпроси, задачи за наблюдение и анализ и изобразителни задачи.
Методическата структура на учебника дава възможност на учителя да работи свободно на няколко равнища в зависимост от индивидуалните творчески способности на учениците и от различията в нивото на тяхната художествена информираност и изобразителна компетентност.
Разделите, обхващащи ядрата Зрително възприятие и фантазия и Изразни средства на визуалния образ, имат за цел да развият и обогатят зрителните възприятия, представи и въображение на учениците посредством техники и изобразителни дейности, които дават възможност за реализиране на творчески експерименти. Разделът Печатните изделия – средство за визуална информация и комуникация цели да даде на учениците основни знания за графичното оформление на книгите и периодичните издания и да ги запознае с някои от характеристиките на съвременната визуална среда. В този раздел важно значение имат задачите за наблюдение и анализ, които да насочат учениците към дискутиране на проблеми, свързани със създаване на активно творческо отношение към специфичните визуални характеристики и ситуации на средата, в която живеят. Разделът Архитектура и изобразително изкуство на Средновековието запознава учениците с развитието на западноевропейското, византийското, руското и българското изкуство през средните векове. Той се отличава от останалите части на учебника с подчертано албумния характер на художественото му оформление.
Речникът на понятията и термините има за цел да разшири визуалната култура и познания на учениците по изучаваните проблеми и теми.
Учебникът включва също Биографичен речник на художниците, представящ кратка информация за живота и творчеството на художниците със световна значимост, чиито творби присъстват в учебника.
Специалната диагностична част Проверка на знанията е съставена от въпроси, отнасящи се до ключови понятия и знания на практическа основа. Тя представя по възможно най-синтезиран и достъпен начин художествено-образователната страна на учебното съдържание. Диагностичната част може да послужи и като основа, върху която конкретните резултати от обучението по изобразително изкуство да бъдат проверявани и оценявани.