Музика за 6. клас/Сотирова - Вяра Сотирова, Здравка Матеева

Музика за 6. клас/Сотирова
Автор: Вяра Сотирова, Здравка Матеева
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 16.99 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-1010/08.08.2007г.

Учебникът предлага съвременен прочит и интерпретация на учебната програма съобразно изискванията на времето и потребностите на съвременното дете.
• Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма и възрастовите особености на учениците. Сложността на задачите нараства постепенно в течение на цялата учебна година. Предвид различните възможности на всеки клас някои задачи могат да бъдат доразвити и обогатени от учителя, а за по-сложните е възможно изпълнението им в по-лек вариант. Учебникът съдържа много задачи и дейности, стимулиращи мисленето, и дава богати възможности за прилагане на творческите идеи на учителите.
• Структурата на учебника следва определените от МОН последователност и брой на темите за нови знания. Всеки урок е разположен на самостоятелна страница или на разтвор и включва музика за слушане, песни и задачи, свързани с темата на урока. Структурата на учебника е съобразена с графика на учебното време. Предвидени са страници за контрол и самоконтрол в края на първия срок и на учебната година.
• Основните теми от програмата са изведени като еднакво оформени заглавия. С различна визия са темите, които са свързани с календарните празници и преговора.
• За улесняване на работата с учебника и на ориентирането в съдържанието му продължава означаването с познатите структуриращи символи: за пеене, за слушане на музика, въпроси и задачи, речник, цветна подложка за новите знания.
• В рубриката Речник са обяснени непознати думи, които се срещат в текстовете на песните, и някои понятия, които не са включени в учебната програма, но подпомагат овладяването на учебното съдържание. Те имат познавателен и информативен характер.
• Илюстрациите и снимките не само онагледяват учебното съдържание, но са свързани с конкретните методически задачи, като създават допълнителни визуални опори за осмисляне на новите знания и разширяване на общата и музикалната култура на учениците.
• Структура на урока. Осигурени са действени форми на работа, чрез които учениците стават активни участници в процеса на обучението. Всеки урок съдейства за развиване на музикалността, на творческия и интелектуалния потенциал на учениците, на уменията им да дискутират, да развиват толерантност и уважение към мнението на другите. Всеки урок съдържа практически задачи, формиране на умения за занимание с музикални дейности, на потребност от общуване с музиката и на способност за ориентиране в нейния разнообразен свят.

Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма на МОН и възрастовите особености на учениците. Още с преговора на знанията и понятията от миналите години започва подготовка за въвеждане на новите теми. Учебният материал е изложен на принципа на постепенно усложняване и спираловидно натрупване. Въвеждането на нови понятия е последвано от многократното им затвърдяване чрез разнообразни задачи и дейности през учебната година. Сложността на задачите нараства постепенно в течение на цялата учебна година. Предвид различните възможности на всеки клас някои задачи могат да бъдат доразвити и обогатени от учителя, а за по-сложните е възможно изпълнението им в по-лек вариант. Учебникът съдържа много задачи и дейности, стимулиращи мисленето, и дава богати възможности за прилагане на творческите идеи на учителите.