Математика за 6. клас - Доц. д-р Станислава Петкова, д-р Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева

Математика за 6. клас
Автор: Доц. д-р Станислава Петкова, д-р Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева
Обем: 244 стр.
Формат в мм.: 180х270
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 16.99 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-978/08.08.2007г.

Учебното съдържание по математика в 6. клас е разпределено в 5 теми:

– Степенуване
– Рационални числа
– Геометрични фигури и тела
– Пропорции
– Цели изрази

Според учебния план годишният хорариум е 136 учебни часа (по 4 часа седмично).
Учебникът е структуриран в четири типа уроци: комбинирани, за упражнения, за преговор и за обобщение.
Комбинираните уроци са разработени при спазване и продължаване на идеята от 5. клас новите знания да се разпределят на по-малки порции и едновременно с въвеждането на новите знания да се осигури и затвърдяването им. Съдържат неголям обем знания, които са подкрепени с достатъчно упражнения. Новите знания се въвеждат чрез задачи. Продължава възприетото в 5. клас оформление на решените задачи, определенията, твърденията, правилата и обясненията.
Продължават рубриките: „Нови думи“ за въвеждане на термините на новите понятия; елементи от решенията на ученик, оформени върху лист от бележник; „Знаете ли, че?“ – исторически, екологични, географски, социално-битови или други факти, обвързани с текста на съответната задача.
Всеки урок завършва с набор от задачи, които може да се използват за допълнителна или за самостоятелна домашна работа.
Чрез уроците за упражнения се поддържат изучените стари знания.
Всяка подтема в учебника завършва с преговор и затвърдяване на изучените до момента знания и тестови задачи за самоконтрол.
Всяка тема завършва с обобщаващ урок, в който е систематизиран минималният обем от знания, задачи за затвърдяване и поддържане на знанията, тестови задачи и тема за самоконтрол.
Учебникът завършва с именен указател и отговори на всички тестови задачи.
Учебникът е подходящо илюстриран за възрастта на ученици от 6. клас и продължава художественото оформление на Математика 5. клас.