Литература за 6. клас - Проф. дфн Инна Пелева, доц. д-р Албена Хранова, Нелида Перянова

Литература за 6. клас
Автор: Проф. дфн Инна Пелева, доц. д-р Албена Хранова, Нелида Перянова
Обем: 324 стр.
Формат в мм.: 150х220
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 23.06 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-973/08.08.2007г.

Структура на учебника

Учебникът съдържа темите от програмата по литература, обединени в пет раздела: Човекът и фантазията, Човекът и другите, Човекът и ре­ал­ността, Човекът и изкуството и Човекът в българския свят. Всеки от тях включва въвеждаща урочна статия, разположена в първата тема от раздела, и завършва с Тестови задачи за самопроверка на знанията. Към учебника има Галерия от творби на изобразителното изкуство и Приложение с видовете устна и писмена реч, изучавани по програма.

Акценти на съдържанието
Учебното съдържание е разработено на базата на авторските български и чуждестранни художествени текстове, предвидени за изучаване, и на очакваните резултати на ниво учебна програма и теми.
Методическата структура предоставя на учителя богати възможности за индивидуална и екипна работа с учениците. Урочните статии и рубриките за учебни и творчески дейности изграждат, развиват и затвърдяват у тях комплекс от знания, както и отношение към литературата и към естетическите и нравствените проблеми, заложени в текстовете.
Учебното съдържание по раздели е структурирано функционално като подредба и ясно като визия, което улеснява работата с учебника. Всяка от темите започва с кратки биографични бележки и снимка на автора, следвани от богато илюстрирания художествен текст. Всяка първа тема от раздела включва въвеждаща в проблематиката му урочна статия, която създава необходимия контекст за тълкуване и на останалите произведения в него. Съществено място при разработката на темите в учебника заемат кратките по обем теоретични статии от два типа. Първият тип съдържа основни жанрови понятия като разказ, лирическо стихотворение, роман, басня, романизирана биография. От втория тип са урочни статии по проблеми, свързани с изучаваните произведения, например: Човешкият и природният свят, Автор, творба, читател, Човечеството – разговор между култури, Изкуството днес, Паисий – будителят, Балканът – възловият образ на българското пространство, Национално и общочовешко, „Под игото“ – първият български роман, „Аз те обичам не защото си богата“, Родината – вечно същата, вечно другата.
Главен акцент в учебното съдържание са рубриките за дейности – поле за общуване между автори на учебника, учител и ученици. Те следват алгоритъма на учебника за 5. клас от същите автори, което улеснява работата и на учителите, и на учениците. Нова е рубриката В интернет, която дава възможност за допълнителна визуална информация по много от изучаваните текстове. Останалите рубрики са: Да запомним (въвежда новите литературни понятия), Да разсъждаваме (развива умения за анализ на текст), Да съпоставим (дава възможност за съпоставяне на текстове), Да разговаряме (задава дискусия по етични или социални проблеми от текста), Да проучим (поставя учебна задача, свързана с текста), Да претворим (поставя творческа задача), Знаете ли, че... и В библиотеката (разширяват познавателния и читателския интерес на учениците). Разнообразието от рубрики, заедно с Речник и Въпроси към всеки текст, прави учебника динамичен, активизира мисленето и въображението на учениците.
Оличитeлен белег на този учебник е Галерията с творби на изобразителното изкуство. Тя има мултифункционална роля – осъще­с­­твява междупредметни връзки, онагледява основните теми в разделите, „превежда“ литературните понятия на езика на друго изкуство. Учебникът завършва с Приложение, което разработва видове устна и писмена реч (изказване, сбит и подборен преразказ и съчинение) по конкретни творби от учебника.
Кратките по обем, достъпни за възрастта на шестокласниците урочни статии, рубриките за дейности, спомагателните текстове, тестовите задачи, художествените и документалните илюстрации и приложения превръщат учебника в увлекателна и ценна за децата книга за учене.