Френски език за 6. клас Bienvenue@fr - Маргарита Котева

Френски език за 6. клас Bienvenue@fr
Автор: Маргарита Котева
Обем: 306 стр.
Формат в мм.: 220х270
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 24.27 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-978/08.08.2007г.

Структура на учебника
• Учебникът има ясна структура. Предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика.
• Учебното съдържание е разработено в 10 модула – 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 за преговор след всеки два модула за нови знания.
• Във всеки модул е разработена по една основна тема от програмата за 6. клас – първи чужд език.
• Всеки модул обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане, представени със съответни рубрики.
• Всеки модул започва с въвеждаща страница, съдържаща богат илюстративен материал, която запознава учениците с темата, активизира стари знания и въвежда основна лексика по новата тема.
• Под рубриката Ressource de vocabulaire са включени текстове за четене и слушане с разнообразни задачи към тях, които тренират овладяването на умението четене с разбиране. Част от текстовете са обвързани и с граматичния материал, който се изучава в 6. клас, и учениците ги използват като опорни точки при разкриването на граматичните особености.
• Рубриката Grammaire се отличава по графично оформление от другите рубрики в учебника. Граматичният материал е оформен в таблица с примери, след което следват упражнения, които дават възможност на учениците да приложат усвоените умения.
• В учебника е отделено внимание и на умението слушане с разбиране, Текстовете за слушане са диалогични и към тях са предвидени разнообразни упражнения.
• В учебника е предвидена рубрика Phonétique et orthographe за упражняване на произношението и правописа. В тези страници са включени особености на френската фонетика, изписването на някои фонеми и особеностите при четене и писане.
• След всеки две учебни единици има обобщаваща преговорна учебна единица Reprise, представена на четири страници. Това обобщение съдържа преговор на изучените до този момент граматика и лексика под формата на диалог между основните герои на учебната система. В диалозите се упражняват още веднъж части на речта, словообразуване, вид и времена на глагола, видове изречения.
В системата се осъществява системност и приемственост в обучението.