Български език за 6. клас - Доц. д-р Милена Васева, Весела Михайлова

Български език за 6. клас
Автор: Доц. д-р Милена Васева, Весела Михайлова
Обем: 170 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-05
Нашата цена: 18.20 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-979/08.08.2007г.

Учебникът съдържа 28 теми за нови знания, подредени в пет раздела. Включени са 2 теми за преговор, една за упражнение и една за обобщение.
Всяка тема е разработена на два разтвора. Първият представя лингвистичната информация по съответната тема, като разполагането на материала на лява и на дясна страница е функционално обусловено и свързано. Това може лесно да се види от общото за урока заглавие и подзаглавията, които означават подтемата съответно на лява и на дясна страница. В допълнителните колони към урочните статии е изведена полезна за практическите умения на учениците информация, която е представена в няколко рубрики: Важно, Припомни си, Полезно е да знаеш, Полезни съвети.
Към всеки урок има рубрика Знам и мога, която също е разположена на разтвор и в която са включени два блока задачи – тестови задачи с изборен отговор и задачи с отворен отговор. Задачите предвиждат упражнения за анализ и разпознаване на заложените в урока понятия; упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри и упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове.