География за 6. клас - Доц. д-р Антон Попов и колектив

География за 6. клас
Автор: Доц. д-р Антон Попов и колектив
Обем: 184 стр.
Формат в мм.: 210х270
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-12
Нашата цена: 18.88 лв
 

Учебникът дава възможност за използването на съвременни технологии в обучението за работа в клас и за самостоятелна подготовка вкъщи, позволява да се постигнат целите, предвидени в учебната програма по география и икономика за шести клас, като:
• съдейства за формиране на ценностната система на ученика;
• създава интерес към непознатите континенти и океани;
• показва връзката и взаимодействието между географските и икономическите обекти, процеси и явления;
• създава интерес към проблемите на хората в изучаваните континенти и необходимостта от толерантност, расова, етническа и религиозна търпимост и сътрудничество;
• дава възможност за оценяване и вземане на решения по наболели проблеми, свързани с използването и опазването на природната среда.

Повечето от уроците са представени на един разтвор, с което се цели да се постигне максимална концентрация на ученика върху учебното съдържание.
Уроците за нови знания дават възможност за получаване на качествени знания за географското положение, природата, населението, политическата и стопанската карта на изучаваните континенти.
В уроците за дейност ученикът прилага усвоените знания в нови условия, развива умения за решаване на разнообразни задачи, свързани с учебното съдържание и с различни житейски ситуации (екскурзии, походи, пътешествия и др.).
Уроците за обобщение затвърдяват знанията и дават възможност за тяхното приложение в учебна и реална среда.
В уроците за контрол и самоконтрол ученикът периодично получава обективна оценка за усвоените знания и умения.
Уроците за проектна дейност способстват развиването на умения за работа в екип, за самостоятелно търсене и обработване на информация, както и умения за презентиране.
Илюстрациите и специално изработените географски карти не само допълват текста в урочната статия, но и формират умения за получаване на информация от различни източници, за описание, сравняване, характеризиране и групиране на изучаваните географски обекти, процеси и явления.