Атлас по география и икономика за 7. клас - М. Димитрова

Атлас по география и икономика за 7. клас
Автор: М. Димитрова
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 210х285
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-09-11
Нашата цена: 5.37 лв
 

Включва карти, картосхеми, снимки и обяснителни текстове с географско съдържание, групирани по основните теми на учебната програма.
Органичното свързване на картите и картосхемите със снимки и обяснителни текстове към тях придава на атласа енциклопедичен и универсален характер.

Разработеният материал оситурява:
• затвърдяване на придобитите знания и умения и усвояване на нови;
• разбиране на основни географски закономерности и тяхната пространствена обусловеност;
• развиване на познавателната активност и самостоятелното мислене на учениците
• практическо прилагане на знанията и уменията.

Разработеното съдържание се отличава със:
• информативност – допълва и разширява учебния материал по география и икономика за 7. клас;
• универсалност – може да се използва в клас при различните типове уроци и за самоподготовка вкъщи;
• нагледност – осигурява оптимална четивност и съчетание на картите със снимките и текста;
• пълнота – покрива изцяло предвиденото в учебната програма съдържание по география и икономика за 7. клас;
• прагматичност – учи учениците да прилагат усвоените знания и умения; да работят с карти, картосхеми и снимки; да извличат от тях допълнителна информация; позволява на учителите да разнообразят методическата си работа.