Психологически измерения на индивидуализма - Елена Паспаланова

Психологически измерения на индивидуализма
Автор: Елена Паспаланова
Обем: 206 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-01-10
Нашата цена: 6.24 лв
 

Елена Паспаланова е научен сътрудник в Института по психология при Българската академия на науките и преподавател по социална психология в Нов български университет. Докторската й дисертация,където се анализира явлението алтруизъм, е защитена във Варшавския университет. Интересува се от методологията на психологическите изследвания - работила е върху стандартизацията на тест за интелигентност и адаптацията на скала за социална желателност за български условия. В последните години оригинален методологичен Принос представлява разработването (в съавторство) на психосемантична скала за измерване на индивидуализма. От 1991 г. е ръководител на програма „Психология" към Нов български университет.

Какво е психосемантичното значение на термините индивидуализъм и колективизъм? Как те се дефинират в речниците и енциклопедиите и как се използват в социалните науки? В какъв смисъл ги употребяваме във всекидневния си език? Какво имамеме предвид, когато кажем за някого, че е индивидуалист, а за друг - колективист? Различават ли се индивидуалистите и колективистите по някои личностни характеристика? За първи път у нас в книгата се дават отговори на тези въпроси не само чрез теоретичен анализ, но и на основата на доста обширен емпиричен материал. Представените данни, както и тяхната интерпретация могат да послужат като ценен източник на хйпотези за нови експериментални изследвания.