Проверь себя. Тестови задачи по руски език за 10.–11. клас - В. Миланова и А. Киркорова

Проверь себя. Тестови задачи по руски език за 10.–11. клас
Автор: В. Миланова и А. Киркорова
Обем: 92 стр.
Формат в мм.: 210х285
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-09-25
Нашата цена: 6.28 лв
 

Помагалото е предназначено за учениците в 10.–11. клас, изучаващи руски като първи или втори чужд език, профилирана подготовка. Състои се от три части: тренировъчни граматически упражнения, тестови задачи ниво В1 и тестови задачи ниво В2, според Европейската езикова рамка. Всяко ниво съдържа по 5 комплексни теста, проверяващи уменията слушане и четене с разбиране, и езикови упражнения, проверяващи владеенето на граматиката. Всички упражнения имат ключ с отговори. Оценяването и самооценяването се извършва по точкова система, като точките се приравняват към оценки по шестобалната система.
Включените в помагалото задачи може да се използват за самоподготовка и самоконтрол от учениците и за контрол от учителите.

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
• Упражнения и задачи, съобразени с темите и граматиката в учебната програма за 10.–11. клас.
• Тестови задачи за проверка на слушането и четенето с разбиране, лексиката и граматиката, които проверяват и оценяват уменията на нива В1 и В2.
• Отговори на упражненията и възможност за самооценка.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ:
• Упражнения за допълване и разнообразяване на езиковото обучение.
• Възможност за подготовка за изпита за получаване на международен сертификат за владеене на праговото равнище по руски език.
• Прилагане на индивидуален подход.
• Подходящи материали за проверка и контрол на постигнатите резултати.