Комбиниран българско-гръцки / гръцко-български речник -

Комбиниран българско-гръцки / гръцко-български речник
Автор:
Обем: 580 стр.
Формат в мм.: 90х125
Издател: ИК "Маг 77"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2008-10-14
Нашата цена: 7.10 лв
 

Настоящият речник съдържа общо около 17000 ключови думи. Предназначен е да служи като справочно пособие при непосредствено общуване и при четене на не много сложни текстове. Включени са думи, които често се използват в бита, при пътуване, посещения, в средствата за масово.осведомяване. В речника са намерили място освен това и най-важните изрази от науката, техниката, икономическата и финансовата сфера, културата, туризма, а също и отделни народни и диалектни думи. Посочени са и имената на редица националности и езици, както и някои съкращения. Към думите са приложени по-широко разпространени словосъчетания и изрази.
Всички гръцки думи са подредени по азбучен ред в отделни статии. След заглавната дума се дават граматичните форми и граматичните бележки, стилистичната употреба на думата, ако е необходимо и точното съответствие на български. Обяснение на думата се дава само там, където няма пълно съответствие на български или когато самият превод не е много ясен.
Омонимите се дават в речника като отделни заглавни думи. Те се разграничават графически с арабска цифра, поставена горе след думата. Омонимите, които принадлежат към различни части на речта, не се отбелязват с цифра, тъй като граматичните бележки и граматичните форми, поставени след тях, ги отличават достатъчно.
В статията на всяка дума се превеждат ония значения, които имат жива употреба днес Остарели и редки значения не се дават.