Новата правна уредба за защита на конкуренцията - Колекив

Новата правна уредба за защита на конкуренцията
Автор: Колекив
Обем: 656 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-06
Нашата цена: 24.02 лв
 

Книгата представя цялостен тематичен коментар на новия Закон за защита на конкуренцията – общите правила, материалноправните и процесуалноправните разпоредби, отговорността и санкциите при нарушенията.
- Последователно се разглеждат правомощията на компетентните органи в страната, правото на Европейския съю в областта на конкуренцията, забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно и господстващо положение, контрола върху концентрациите между предприятията, производсвото по обжалване, влизане в сила и изпълнение на решенията на Комисията за защита на конкуренцията, както и специалните производства.
- Подробно се разясняват новите моменти в правната уредба, свързани с нелоялната конкуренция, новите правомощия на КЗК в сътрудничеството и с Европейската комисия, новата процедура за проучване на преписки и др.
- В коментарите е синтезирана и богатата практика на Комисията в прилагането на законодателството за защита на конкуренцията.
- В приложение се дават новия Закон за защита на конкуренцията и основните регламенти на ЕС в областта на конкурентното право.

Авторски екип: Водещи експерти от Комисията за защита на конкуренцията – Петко Николов - председател на КЗК, Румяна Карлова, Весела Антонова, Людмила Йорданова, Кирил Пангелов и Десислава Йорданова.