Български език за 7. клас - П. Костадинова, К. Велинова

Български език за 7. клас
Автор: П. Костадинова, К. Велинова
Обем: 212 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-17
Нашата цена: 15.10 лв
 

Основно преимущество на учебника по български език за 7. клас е структурата на урочните единици. Във всяка тема материалът е организиран в няколко руб- рики.

Да си припомним. На базата на вече изучен материал се подготвя възприема- нето на новите знания. Да прочетем заедно. Задават се въп- роси към текстове от изучавани литера- турни произведения и текстове с подхо- дяща за възрастта на учениците тематика. Отговорите на въпросите по непосред- ствен начин довеждат до разкриване същността на предвидените по програ- мата понятия.

Да се упражняваме. Получените нови знания се затвърдяват в практическата работа. Упражненията са разнообразни. Подбрани с различна сложност, те на- пълно обезпечават работата на учителя.

Да запомним. Чрез тази рубрика учени- ците усвояват особеностите на право- писа и пунктуацията. Получават практи- чески умения да се справят вярно с на- писването на различни видове текст.