БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 4. клас - Татяна Борисова и колектив

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 4. клас
Автор: Татяна Борисова и колектив
Обем: 132 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-17
Нашата цена: 15.77 лв
 

В учебника са заложени системният, комуникативноречевият и функционалностилистичният подход, което осигурява естественото продължение на авторските идеи от предходните три класа. Запазена е и системата на структуриране на учебния материал, реализирана вече в учебниците за 2. и 3. клас, като е взето под внимание постигнатото ниво в първи, втори и трети клас по отношение на езиковото и речевото развитие на учениците.
Тази система включва: годишен преговор на изученото в трети клас, завършващ със самостоятелна работа, която служи за отчитане входното ниво в четвърти клас; програмното учебно съдържание за 4.клас, като за изучаването на всяка езикова единица са предвидени урок за нови знания, урок за затвърдяване на новите знания, уроци за правописните и правоговорните особености на изучаваната езикова единица, обобщителен урок и самостоятелна работа за проверка на знанията и уменията на учениците във връзка с изучаваната единица.
Материалът за всяка методическа единица е разработен на една страница в учебника и се изучава за един учебен час. Изключение прави материалът за обобщаване, който е разработен на две страници и се изучава за един или два учебни часа (по преценка на учителя).
Самостоятелните работи, включени след обобщението, са разработени на две страници (за първа и втора група), а ключът с верните отговори и текстовете на предвидените диктовки са включени в книгата за учителя.
Следва материал за годишен преговор на изученото в четвърти клас, завършващ със самостоятелна работа за отчитане изходното ниво на четвъртокласниците.
Учебният материал за формиране на комуникативноречевите умения е събран в относително самостоятелна част на учебника по български език, озаглавена "Учим се да преразказваме и съчиняваме".
Учебникът завършва с кратък правописен и синонимен речник. В него са включени всички думи, които са дадени в упражненията в учебника и тетрадките, изискващи работа с правописен и синонимен речник.
Учебникът съдържа богат илюстративен, снимков и графичен материал, който осигурява необходимата нагледност в обучението и подпомага детското мислене, речевото развитие и творческото въображение.