Нова притча - Токораз Исто

Нова притча
Автор: Токораз Исто
Обем: 130 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Оренда"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-19
Нашата цена: 7.28 лв
 

Книгата е изградена върху две литературни форми. На староеврейски (арамейски) те се наричат аггада и туртумах.
Аггада представлява притчи, оказания, алегории и кратки текстове с поучително въздействие. Смята се, че именно по този начин са били написани всички древни свещени книги. Това се отнася и за Евангелията, за което свидетелстват текстовете от Наг Хамади.
Туртумах представлява перифразиране на текстове, оказания и притчи от Библията. Още от времето, когато Евангелията са били устна традиция, е останала идеята, някои пасажи от свещените текстове да се осъвременяват и да се правят по-достъпни за хората. Туртумах е помогнал много капацитети и мъдреци в по-късни времена да допринесат за мъдростта на светите текстове.
Така аз писах аггада, но за да разберете текстовете всеки един от вас трябва да направи свой туртумах. Текстът е написан така, че понася това, дори има нужда от него. "Нова Притча" може да се нарече "Гностическо евангелие", но тя не е обременена с религия, защото не изисква вяра, а води до познание. А познанието е противоположно на вярата. Така тази книга може да се нарече "Евангелие на антивярата" или "Антиевангелие". Това евангелие е за тези, които отхвърлят вярата и се стремят към познанието. От тази гледна точка Спасителят и Бог, които книгата описва, са противоположни на представата за Спасител и Бог, изграждани и описани от хиляди други религиозни трактати и книги. В книгата е описан Пътят на постигане и Пътят на познанието.