Сигурност и обществен ред. Състояние, проблеми, перспективи - Бойко Славчев, Веселин Вучков

Сигурност и обществен ред. Състояние, проблеми, перспективи
Автор: Бойко Славчев, Веселин Вучков
Обем: 264 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-03-16
Нашата цена: 10.92 лв
 

Българската система за национална сигурност в никакъв случай не отговаря на изискванията на съвременното, изградено върху принципите на демокрацията, общество.
Направените в последно време промени също не успяха да подобрят съществено нещата, тъй като им липсваше ясна стратегия и не доведоха до необходимата смяна на системата вътре в институциите, отговарящи за националната сигурност. Те бяха дори причина за объркване, което доведе до значителни проблеми при полицейското разследване.
Българската полиция и вътрешно министерство все още функционират отчасти според принципите на тоталитарната държава от комунистическо време. В полицията все още има твърде много „ оперативни работници", отговарящи за набавянето на информация и извършващи различна проследяваща дейност. Те обаче нямат правото да разследват. За тази цел съществува един малък кръг от „полицейски дознатели", натоварени със задачата да разследват престъпленията. Тази група обаче е крайно натоварена и поради това не е в състояние да се занимава с многобройните криминални прояви. Поради тази причина резултатите от разследването на престъпления в Бългаоия са слаби и крайно незадоволителни. Това са част от резултатите на изследванията, публикувани в настоящата книга от Бойко Славчев и Веселин Вучков. Двамата автори са известни и опитни експерти в областта на националната сигурност.