РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ - Михаил Коростовцев

РЕЛИГИЯТА НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ
Автор: Михаил Коростовцев
Обем: 460 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-02-02
Нашата цена: 13.65 лв
 

Религията на древен Египет е съществувала в продължение на около три и половина хилядоле-тия.

Тя има не само богата хроно-логия, но и много аспекти - фетишизъм и тотеизъм, политеизъм и монотеизъм, теогония и космогония, култ, необичайно разнообразни и противоречиви митове, не по-малко разнообраз-ни и противоречиви представи за задгробния живот, проблеми за взаимодействието на религия-та с етиката, науката и изкуство-то, организация на клир и него-вото положение в обществото, обожествяване на фараона и т.н.

В това изследване на един от най-големите египтолози на на-шето време ще се запознаете с магиите и боговете на Древен Египет; с храмовете и жречеството: с представите за задгробния живот и задгробния съд; с гробниците и мумиите; с връзка-та на древноегипетската религия с Библията, античния свят и християнството.

Египетската религия е фено-мен, съединил често противоре-чиви, и дори взаимно изключващи се вярвания, възникнали по различно време и в различни части на страната. Независимо че древните ре-лигиозни възгледи са противо-речали на теологията, силната привързаност към традициите е характерна както за религията въобще, така и за египетската религия в частност.