Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд /Върховния съд/ на Република България по административни дела /1973 - 2008/ - проф. д-р Кино Лазаров, д-р Веселина Канатова-Бучкова

Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд /Върховния съд/ на Република България по административни дела /1973 - 2008/
Автор: проф. д-р Кино Лазаров, д-р Веселина Канатова-Бучкова
Обем: 272 стр.
Формат в мм.: 155х230
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-07-10
Нашата цена: 12.74 лв
 

Книгата не е в наличност
Сборникът обхваща постановления, тълкувателни решения и тълкувателни постановления, Като правосъдни актове, издавани за уеднаквяване на правоприлагането по спорни въпроси в областта на административното пра- во и административния процес. Включени са постановле- ния и тълкувателни решения на Върховния съд за периода 1973-1996 г., както и тълкувателни решения и тълкова- телни постановления на Върховния административен съд за периода 1996-2008 г. Повечето от публикуваните актове са придружени с кратки коментари. Някои от тях разглеждат разпоредби на АПК, които възпроизвеждат принципи, установени в норми на отменения ЗАП, или пък въвеждат принципно нови положения.

Съобразно чл. 130, ал. 2 от ЗСВ тълкувателните решения на Върховният административен съд са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи. които издават административни актове.

В края на сборника е приложен указател на публику- ваните съдебни актове, който улеснява търсенето по съответния нормативен акт, пореден номер и съответната страница.