Преобразуване,несъстоятелност и ликвидация - Димитър Радонов, Цветан Станкулов

Преобразуване,несъстоятелност и ликвидация
Автор: Димитър Радонов, Цветан Станкулов
Обем: 380 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-02
Нашата цена: 17.20 лв
 

Книгата не е в наличност
Книгата условно е разделена на 2 части. Първата част третира въпросите на ликвидацията и несъстоятелността от гледна точка на Търговския закон и неговото отражение в данъчните закони и по-специално Закон за корпоративното подоходно облагане и Закон за данък върху добавената стойност. Авторът е илюстрирал своите коментари с практически примери и казуси. Втората част се занимава с въпросите на счетоводното отчитане на ликвидацията и несъстоятелността разгледани са въпросите за прилагането на Националните стандарти за финансова отчетност и връзката им с Международните стандарти за финансова отчетност. Разработен е и практически пример за изготвяне на счетоводните отчети на дружества обявени в ликвидация и несъстоятелност.